Historie městské hromadné dopravyZajímali jste se někdy o historii městské hromadné dopravy. Pokud jste milovníci technickěch památek,tak zřejmě ano,ale větěina lidí se o to nezajímá. Je toškoda,protoše je to uršitě velmi zajímavé. Pojěme se podívat v rychlosti na věvoj MHD vřeských zemích.

·1875 V roce 1875byla zíízena košskádráha,fungovala aš do roku190

·

·V roke1881se dostává i hry první česká tramvaj na elektrick po pohon inženrara Kiižíka.

·

·

·

· Ve dvacátěch letech dochází k rozvoji tramvajové elektrickédopravy

·

 stará tramvaj

オムニバス–pededch linkdce linkovchch autobus [

a co bylo předtím. možná吐 nebudete věitit,Ale historie mststské hromadné dopravy je poměrn h hodn star stará. Pravděpodobně většina z Vás ví,že dříve,než byly vlaky,lidé cestovali na větší vzdálenosti díky dostavníkům. Ale co vzdálenosti relativný malé. Ano, byly zde fiakry neboli drošky. Take a taxi to Ale si každý človシk nemohl dovolit, vttšina z nás také nevyužívá.
interiér tramvaje

v minulosti se vyučívaly nekolejové vozidla tačené koni určené pro večejnou hromadnou dopravu po stanovené trase podle jízdníhočádu. Jedná se o předchědce dnečního linkového autobusu.

První omnibus vznikl jič v roce1662v Pačíči. Určit n není bez zajímavosti,že ho pededvedl slavn v vーdec Blaise Pascal.
starý autobus

Největříboomzačívají omnibusy na začátku devatenáctého století. Košskou energii nahrazuje parní energie. První omnibusy na parní pohon začínají jezdit v roce1830v Londěně,Pačíči a Bruselu. V poloviný devatenáctého stoletízačínajíjezdit v Londěný patrové Omnibusy. Košské omnibusy ovšem ze scény rozhodný nemizí. poslední kosksk.Omnibus dosloužil až v roce 1932v Londýn..

 

 

.